-"Evaldssons sköter om din skog"

"- Vi tar hand om den stora slutavverkningen"

Gallring

Gallringen har flyttat över till Evaldssons Transport Entreprenad AB

Slutavverkning

För den stora slutavverkningen har vi dem största och mest kraftfulla skördare ifrån märket Komatsu 951. Våra skotare Komatsu 875 och 895, har välbeprövad teknik med lösningar som håller i riktigt tuffa arbetsförhållanden och imponerande lastkapacitet. 

Övriga tjänster

Evaldssons erbjuder också övriga tjänster som manuell huggning och röjning. Med våran JCB- Fastrac tillhandahåller vi transport av stora maskiner. Vid reparation och nybyggnation av skogsvägar tar vi hjälp av Evaldssons Transport  Entreprenad AB. ”ETE” gör allt från start till slut med skogsvägar. Dem borrar, spränger bort sidostenar, gräver och transporterar sten- och grusmaterial. Dem tillhandahåller även tjänster som kantklippning och högröjning

Se vår maskinpark!

Med skogen i fokus!